Lenfoma

Profesyoneller için Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

Archive for the ‘Cilt Lenfomaları’ Category

CİLT LENFOMALARI

Posted by Kadri Yamaç Nisan 17, 2013

CİLT LENFOMALARI

Lenfomalar cildi primer veya sekonder olarak tutabilir. Tanı aşamasında cilt dışında tutulum göstermeyen lenfomalar için “primer cilt lenfoması” terimi kullanılır. Primer cilt lenfomaları B veya T lenfosit kaynaklı olabilir.

Sınıflamalarında epey karışıklıklar olan cilt lenfomaları için günümüzde 2005 tarihli WHO-EORTC [World Health Organization  (WHO) – European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC)] – sınıflaması kullanılmaktadır.

WHO-EORTC, primer cilt belirtileriyle giden cilt lenfomaları sınıflandırması.

T-hücreli ve NK-hücreli cilt lenfomaları
   Mikozis fungoides
   MF varyantları and alt türleri

 • Folikülotropik MF
 • Pagetoid reticulozis
 • Granulomatöz gevşek cilt
   Sézary sendromu
   Erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma
   Primer kutanöz CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar

 • Primer kutanöz anaplastik büyük hücreli lenfoma
 • Lenfomatoid papulozis
   Subkütan pannikülit-benzeri T-hücreli lenfoma
   Extranodal NK/T-hücreli lenfoma, nazal tip
   Primer kutanöz periferik T-hücreli lenfoma, açıkça belirtilmemiş/unspecified

 • Primer kutanöz agresif epidermotrofik CD8+ T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
 • Kutanöz γ/δ T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
 • Primer kutanöz CD4+ küçük/orta-boy pleomorfik T-hücreli lenfoma (geçici/provisional)
B-hücreli cilt lenfomaları

 • Primer marjinal zone B-hücreli cilt lenfoması
 • Primer folikül merkez cilt lenfoması
 • Primer diffüz büyük B- hücreli cilt lenfoması, bacak tipi       
 • Primer diffüz büyük B- hücreli cilt lenfoması, diğer
 • İntravasküler büyük B- hücreli lenfoma

 

Prekürsör hematolojik tümör

 • CD4+/CD56+ hematodermik tümör (blastik NK-hücreli lenfoma)
Reklamlar

Posted in Cilt Lenfomaları | Leave a Comment »