Lenfoma

Profesyoneller için Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

Archive for the ‘Diffüz Büyük B Hücreli lenfoma’ Category

DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA (DBBHL)

Posted by Kadri Yamaç Kasım 23, 2011

Varyantlar, alt gruplar ve alt tipler / antiteler

Başka türlü belirtilmemiş olan (NOS) Diffüz büyük B hücreli lenfoma

   Genel morfolojik varyantlar

 • Santroblastik
 • İmmünoblastik
 • Anaplastik

   Nadir morfolojik varyantlar

   Moleküler alt gruplar

 • Germinal merkez B hücresi benzeri (GCB)
 • Aktive B hücresi benzeri (ABC)

     İmmünohistokimyasal alt gruplar

 • CD5  pozitif DBBHL
 • Germinal merkez B hücresi benzeri (GCB)
 • Germinal merkez B hücresi benzeri olmayan (non-GCB)

Diffüz büyük B hücreli lenfoma alt tipler / antiteler

 • Primer mediastinal (timik) büyük B hücreli lenfoma
 • T hücre / histiyosit zengin büyük B hücreli lenfoma
 • İntravasküler  büyük B hücreli lenfoma
 • Santral Sinir Sisteminin büyük B hücreli lenfoması
 • Primer büyük B hücreli cil lenfoması, bacak tipi
 • ALK pozitif büyük B hücreli lenfoma
 • Kronik inflamasyonla  ilişkili büyük B hücreli lenfoma
 • Yaşlıların EBV + büyük B hücreli lenfoması
 • HHV-8 ilişkili multisantrik Castleman hastalığında görülen lenfoma
 • Plazmablastik lenfoma
 • Primer efüzyon lenfoması

Sınır olgular

Reklamlar

Posted in Diffüz Büyük B Hücreli lenfoma, Sınıflama Tabloları | Leave a Comment »