Lenfoma

Profesyoneller için Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

Archive for the ‘Prognoz İndeksleri’ Category

FOLİKÜLER LENFOMA PROGNOZ İNDEKSİ

Posted by Kadri Yamaç Kasım 19, 2011

FOLİKÜLER LENFOMA PROGNOZ İNDEKSİ

(Follicular Lymphoma International Prognostic Index – FLIPI)

Aşağıdaki özeliklere birer olumsuz puan verilir

  • Yaş > 60
  • Evre III veya IV
  • > 4 lenf bezi bölgesi tutulumu
  • Hemoglobin < 12 g/dL
  • Serum LDH > normal değer
Risk 5 yıl sağkalım  10 yıl sağkalım
  Düşük risk (0-1 puan)  % 91 % 71
 Orta risk (2 puan)  % 78 % 51
 Yüksek risk (3-5 puan)  % 53  % 36
Reklamlar

Posted in Prognoz İndeksleri | Leave a Comment »

ULUSLARARASI PROGNOZ İNDEKSİ

Posted by Kadri Yamaç Kasım 19, 2011

ULUSLARARASI PROGNOZ İNDEKSİ

 (International Prognostic Index – IPI)

Aşağıdaki özeliklere birer olumsuz puan verilir.

  • Yaş>  60
  • Evre III veya IV
  • Serum LDH > normal değer
  • ECOG/Zubrod performans durumu 2, 3 veya 4
  • > 1 ekstranodal tutulum
Risk gruplaması  5 yıl sağkalım  
Düşük risk (0-1 puan) % 73
Düşük-Orta risk (2 puan) % 51
Yüksek-Orta risk (3 puan) % 43
Yüksek risk (4-5 puan) % 26

Posted in Prognoz İndeksleri | Leave a Comment »