Lenfoma

Profesyoneller için Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma

Posts Tagged ‘Sınıflama Tabloları’

REAL Sınıflaması

Posted by Kadri Yamaç Kasım 13, 2011

REAL SINIFLAMASI

B HÜCRE  TÜMÖRLERİ

I. Prekürsör B-hücresi tümörleri

Prekürsör B-lenfoblastik lösemi/lenfoma

II. Periferik B-hücresi tümörleri

 1. B-hücreli kronik lenfositik lösemi/prolenfositik lösemi /küçük lenfositik lenfoma
 2. Lenfoplazmositik lenfoma
 3. Mantle cell lenfoma (MCL)
 4. Folikül merkez hücresi (FCC) lenfoması
  1. Grade I
  2. Grade II
  3. Grade III
 5. Marjinal zone B-hücreli lenfoma
  1. Ekstranodal
  2. Nodal
 6. Splenik Marjinal Zone lenfoması (Villöz lenfositli )
 7. Hairy cell lösemi
 8. Plazmositoma/Plazma hücreli Myelom
 9. Diffüz Büyük B-hücreli lenfoma

Alt grup : Primer Mediastinal (thymic) B-hücreli lenfoma

 1. Burkitt lenfoması
T HÜCRE TÜMÖRLERİ

I. Prekürsör T-hücresi tümörleri

Prekürsör T-lenfoblastik lösemi/lenfoma

II. Periferik T-hücre ne NK tümörleri

1.T-hücreli kronik lenfositik lösemi/prolenfositik lösemi

2.Large granüler lenfositik lösemi (LDL)

T tipi

NK tipi

3.Mycosis Fungoides /Sezary sendromu

4. Periferik T-hücre tümörleri

a. Sınıflandırılmayanlar

b. Spesifik tipler

Angioimmünoblastik –hücreli lenfoma (AILD)

Nazal/Nazal tip  T/NK  hücreli (anjiyosentrik) lenfoma

İntestinal T-hücreli lenfoma  (enteropati ile birlikte olanlar ve

olmayanlar)

Hepatosplenik gamma delta T-hücreli lenfoma

Subkütanöz pannikülitik T-hücreli lenfoma

5. Adult T-hücreli lenfoma/lösemi (ATLL)

6. Anaplastik large cell lenfoma (ALCL), CD30+, T- ve null hücre tipleri

Reklamlar

Posted in Sınıflama Tabloları | Etiketler: | Leave a Comment »